LIYEBISI MPONA BA OYO BAZALI KOLUKA LISUNGI NA MAMBI MATALI MIBEKO/AVOCAT

+ Nandimami mpona lisungi ya ILAP?

ILAP ezali kosunga ofele to mpe na mbongo muke.  Tozali kosunga batu oyo bazali na bozwi muke mpe bafandaka kaka na Maine.

Soki ozali na mposa ya lisungi na makambu etali immigration kasi bozwi na yo eleki ndelo na biso, tokoki kopesa yo liste ya ba avocats privés na Maine.

ILAP ezali kosunga kaka batu oyo bafandaka na Maine. Soki ozali kofanda na état mususu, tosengi na yo otala na site na biso na lokasa oyo ezali kolobela mikanda ya immigration mpona oluka ba services oyo ezali esika ozali kofanda.


+ Nasala nini soki nazali koloba Anglais te?

ILAP ezali na interpretation (limbola) na telephone to en personne mpona batu nyoso oyo bazali kobenga na telephone to Skype, to mpe koya na bilo to na makita (reunions)  ya personnel juridique to ba volontaire ya ILAP. Okoki mpe koya na mukolo (adulte) oyo omoni akoki kolimbola mpona yo.

 

+ Ndenge nini kozwa rendez-vous?

Soki ozali qualifier mpona ba services ya ILAP,  esengeli na yo ozwa rendez-vous bayamba yo. Soki toyambi yo, tokoluka koyeba yo mpe koyeba lisungi ya ndenge nini ozali koluka. Soki ozali kofanda libanda ya Portland, okoki kosenga rendez-vous ya koyamba yo eleka na telephone to mpe na Skype.

Okoki kosenga rendez-vous ya koyamba yo na telephone to mpe koya na bilo na biso:

  • Okoki kobenga ILAP na (207) 780-1593

  • Okoki koya na bilo (bureau) na biso ya Portland na 489 Congress St., 3ème étage, Lundi, Mardi, Jeudi to mpe Vendredi ,  na katikati ya ngonga libwa (9h) na ngonga zomi na sambo (17h). 

Soki ILAP akoki kosunga yo sima ya kosolola nayo na rendez-vous, tokoyebisa yo mukolo nini lisusu okokutana na personnel juridique to mpe ba volontaires. Bakoyebisa yo mpona ba mikanda nini na makambu nini esengeli na yo osangisa mpe omema na bokutani.

Lokola tozali lingomba (organisation) ya muke, ezali mpasi mpona tosunga mutu nyoso oyo alekaki na rendez-vous. Mbala mususu ekosenga kozela ba poso ebele mpona rendez-vous mususu. Matondi mpona patience na compréhension.

+ Misala nini ILAP ezali kosala?

Soki oza qualifier mpona ozwa lisungi ya ba services ya ILAP mpe olekaki na rendez-vous oyo bayambaki yo, personnel juridique to mpe ba volontaires bakoki kozala na makoki ya:

  • Koyanola mituna na yo mpe kopesa yo toli na makambo etali mibeko ya immigration na Etats Unis mpe koyebisa yo esika nini ozali na likambu na yo na immigration.

  • Kosunga yo  koremplir ba formulaires na ba demandes, mpe kopesa yo toli mpona mikanda nini esengeli kotinda nzela moko na ba formulaires.

  • Na ba cas mususu, bakoki kozala avocat na yo na bilo ya immigration to mpe na tribunal ya immigration.

Lokola makoki na biso ya kosunga ezali muke, ILAP ekokoka kosunga te batu oyo bakotaki na visa ya musala to mpe ya koya kotanga na Etats Unis. Tokosunga mpe te ba cas oyo ezali na libanda ya mibeko ya immigration, tosengi na yo otala site na biso na lokasa ya mikanda ya communauté mpona oyeba bisika mususu oyo bazali kosunga na makambu eteli mikanda awa na Maine.

Mpona kozwa lisungi ya ba service ya ILAP ekosalema na rendez-vous, kaka soki oleki na rendez-vous oyo bayambaka liboso.

 

+ Esika nini nakozala na rendez-vous na nga na ILAP?

Soki ozali qualifier mpona lisungi ya ba services ya ILAP mpe osii olekaki na rendez-vous oyo bayambaka liboso, rendez-vous na yo na personnel juridique to mpe ba volontaires ya ILAP ekoki kozala:

Ba rendez-vous mpona bisika oyo nyoso esengeli eleka na nzela ya bureau na biso ya Portland. Basali ya ILAP bakoyebisa yo esika nini ya malamu mpona yo kokende kolandisama na esika oyo ozali kofanda mpe na tangu nini tozali na ba rendez-vous disponibles.

 

+ Nabuakaki ngunda mpe nazali koluka mukanda ya musala, bokoki kosunga ngayi?

Mpona batu oyo bazali koluka mukanda ya musala, ILAP epesaka mikanda oyo ekoki kolakisa yo ndenge nini yo moko okoki kosala mpona kozwa mukanda ya musala.

  • Na Portland, okoki koya na bureau na biso kaka ba Lundi entre 13h na 16h

  • Na Lewiston, okoki koya na bureau na biso kaka ba Vendredi entre 9h na 11h

Soki oye na tangu oyo epesami, ILAP ekopesa yo te toli na makambu ya mikanda. Mpona mituna misusu nyoso ozali na yango mpona makambu etali mikanda, esengeli na yo osenga rendez-vous bayamba yo. Tozali lisusu na ba mikanda ekomama mpona batu oyo balingi kobuaka ngunda bango moko sans avocat, bokomona yango na site na lokaso oyo ezali kolobela lisungi ya yo moko.